רותי בעלת החנות
רותי ופטרה, בלתי ניתנות להפרדה!
החנות